Dr n.med. Edyta Cichocka


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (2000r.) oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Administracja w Ochronie Zdrowia (2004 r.).

Od 2001 r. zawodowo związana z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii SUM w Zabrzu, aktualnie na stanowisku starszego asystenta, a od 2012r. również z Przykliniczną Poradnią Diabetologiczną. Od 2013 r. jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W grudniu 2005 r. obroniła z wyróżnieniem dysertację doktorską pt. „Polimorfizm genu kodującego substrat - 1 receptora insuliny (IRS - 1) a urodzeniowa masa ciała donoszonych noworodków”.

Specjalista chorób wewnętrznych od 2008r, diabetologii od 2010 r. oraz endokrynologii od 2015r.
Prowadzi prywatną praktykę diabetologiczno – endokrynologiczną od 2016r.

Jest również pracownikiem Poradni Diabetologicznej i Endokrynologicznej w NZOZ „Opifer” w Zabrzu.

W Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu koordynuje program bezpłatnego wypożyczania pomp insulinowych dla kobiet z cukrzycą typu 1 planujących lub będących w ciąży we współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Jest autorką i współautorką licznych publikacji o tematyce diabetologicznej, podręcznika z zakresu diabetologii oraz doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych. Prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty zarówno dla lekarzy, pielęgniarek jak i pacjentów z zakresu diabetologii. Ukończyła szereg kursów krajowych i zagranicznych w zakresie terapii pompowej u pacjentów z cukrzycą typu 1, szkoleń w zakresie nowych terapii stosowanych u chorych z cukrzycą typu 2.

Regularnie uczestniczy w konferencjach z zakresu endokrynologii oraz USG tarczycy. Jest członkiem towarzystw naukowych: TIP, PTD, EASD oraz PTE. Główne obszary zainteresowań to cukrzyca typu 1, terapia pompowa, cukrzyca ciążowa oraz zaburzenia endokrynologiczne u kobiet planujących i będących w ciąży.Diabetologia, Endokrynologia

Psychiatria, Seksuologia