Lek. med. Sebastian Cichocki


Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (2000r.) oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Administracja w Ochronie Zdrowia (2010 r.).

Od 2000 r. zawodowo związany a z Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku gdzie przez wiele lat pełnił funkcję asystenta w oddziale Psychiatrycznym, a następnie Kierownika Oddziału Sądowo-Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe nabywał także w placówkach ambulatoryjnych m.in. w PZP „Feniks”, w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, w Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej "DIADA”.

W 2007r. ukończył w Krakowie czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W 2008r. uzyskał specjalizację z zakresu psychiatrii, a w 2014r. z zakresu seksuologii (pod kierownictwem prof. dr hab. med. Zbigniewa Lwa Starowicza).

Od 2010r. prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną, a od 2015 r. również seksuologiczną. Posiada doświadczenie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym i seksuologicznym oraz w przedmiocie uzależnieniu od alkoholu. Od 2009r. jest biegłym z listy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

Pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychiatrii konsultacyjnej, sądowej oraz seksuologii klinicznej.

Jest członkiem towarzystw naukowych: PTP, PTPS, PTS. Główne obszary zainteresowań to medycyna psychosomatyczna, psychiatria sądowa i seksuologia kliniczna. Specjalizuje się w pracy z dorosłymi.Diabetologia, Endokrynologia

Psychiatria, Seksuologia